ا

 • ابراهیمی بوزانی. مهدی بررسی میزان تحقق‌پذیری اهداف طرح احیای میدان عتیق اصفهان (امام علی(ع))* [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • احمدی.مظهر تحلیل ساختار فضایی کلان شهر قم با تأکید بر شکل‌گیری هسته‌های فرعی [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • ارمغان.مریم تحلیل ساختار کالبدی - فضایی خانه‌های طبقات اجتماعی شرکت شهر نفتی آبادان در دوران رونق صنعت نفت، با روش نحو فضا [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • ارمغان.مریم نقش برابری‌خواهی و مهمان‌نوازی بر تداوم سکونت در خانه‌های گمیشان [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • اسلامی.سیدغلامرضا سنجش زمینه گرایی میان افزاهای معاصر در حریم بافت تاریخی بازار سنتی اردبیل، با تاکید بر بُعد برخالی [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • اسلامی.نازنین تحلیل اندیشه‌های مدرنیسم بر روند شکل‌گیری و تغییر خیابان‌های شهری ایران و ازبکستان؛ مطالعه موردی شهر تهران و تاشکند [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • افشاری.محسن بازنمایی گستره و عناصر شاخص محلۀ لنبان اصفهان در دورۀ قاجاریه [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • افضلی.زینب سیر تحولات فضایی شهر سیرجان در دوران اسلامی با اتکاء به شواهد باستان شناختی و منابع مکتوب تاریخی [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • افضلیان.خسرو تبیین شاخص‌های ماندگار مسکن بومی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • اکبری نامدار.شبنم بازخوانی سیر تحول معماری در ساختار بازار تبریز با تأکید بر زمینه‌گرایی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • اکبری.علی تحلیل پدیدارشناختی مکان قدسی در شهر ایرانی-اسلامی مبتنی بر انحا حضور عناصر چهارگانه در فضا؛ مطالعه موردی: آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی در شهر ماهان [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • البرزی.فریبا تحلیل اندیشه‌های مدرنیسم بر روند شکل‌گیری و تغییر خیابان‌های شهری ایران و ازبکستان؛ مطالعه موردی شهر تهران و تاشکند [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • امیدواری.الهام تحلیلی بر گونه‌شناسی عناصر فضایی نیمه باز در معماری خانه‌های اسلامی؛ « بررسی تطبیقی خانه‌های یزد (دوره قاجاری) و خانه‌های دمشق (دوره عثمانی)» [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • اميدواري.سميه تحلیلی بر گونه‌شناسی عناصر فضایی نیمه باز در معماری خانه‌های اسلامی؛ « بررسی تطبیقی خانه‌های یزد (دوره قاجاری) و خانه‌های دمشق (دوره عثمانی)» [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • انجم شعاع.مریم اصول و راهکارهای طراحی ساختارهای میان‌افزا به مثابه محرک توسعه بافت‌های تاریخی [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • اندرودی.الهام اصول و راهکارهای طراحی ساختارهای میان‌افزا به مثابه محرک توسعه بافت‌های تاریخی [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • ایزدی.محمد سعید خوانش ساختارِ معنایی و کالبدی حریم اماکن مقدس؛ با استناد بر سفرنامه‌های قرن پنجم تا چهاردهم هجری قمری [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • ایزدی.محمد سعید تبیین ماهیت دلبستگی به محله ایرانی-اسلامی: مطالعه کیفی محله اختیاریه [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]

ب

 • بابائی سالانقوچ.احسان تحلیل ابعاد به مثابه روشی برای پژوهش در «شهر اسلامی» [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • بایزیدی.قادر ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مساجد؛ مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک- شیراز [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • بحریه.پروشا بازخوانی سیر تحول معماری در ساختار بازار تبریز با تأکید بر زمینه‌گرایی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • بهبودی مقدم.حسین پویش فضایی شهر اسلامی بر اساس نظریه پیچیدگی؛ مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر تهران [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • بهزادفر.مصطفی خوانش فضا بر مبنای نظریات فضا - قدرت فوکو؛ مطالعه موردی: میدان نقش جهان در عصر صفوی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]

پ

 • پایه‌دار.مهسا بازنمایی گستره و عناصر شاخص محلۀ لنبان اصفهان در دورۀ قاجاریه [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • پودات.فاطمه بررسی و بازخوانی نظام ساختاری و الگوی شکل‌گیری باغ خان شوشتر؛ گونه‌ای متمایز از باغ سازی ایرانی [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • پوراحمد.احمد سیر تحولات فضایی شهر سیرجان در دوران اسلامی با اتکاء به شواهد باستان شناختی و منابع مکتوب تاریخی [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • پوراحمد.احمد پویش فضایی شهر اسلامی بر اساس نظریه پیچیدگی؛ مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر تهران [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • پورجعفر.محمدرضا تبیین ماهیت دلبستگی به محله ایرانی-اسلامی: مطالعه کیفی محله اختیاریه [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]

ت

 • تاجیک.زهره بازآفرینی اقتصادی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد برنامه ریزی راهبردی؛ مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]

ث

 • ثقفی.محمدجواد تحلیل ساختار کالبدی - فضایی خانه‌های طبقات اجتماعی شرکت شهر نفتی آبادان در دوران رونق صنعت نفت، با روش نحو فضا [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]

ج

 • جوان فروزنده.علی پایداری فرهنگی، تراکم و گونه‌شناسی مسکن؛ مطالعه‌ی موردی: نمونه‌هایی از عرصه‌های مسکونی کلان‌شهر تبریز [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • جودکی.حمیدرضا بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثربر مکان‌یابی ایستگاه‌‌های آتش‌نشانی در بافت فرسوده شهرها؛ مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر تهران [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]

چ

 • چاره جو.فرزین ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مساجد؛ مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک- شیراز [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]

ح

 • حاتمی نژاد.حسین پویش فضایی شهر اسلامی بر اساس نظریه پیچیدگی؛ مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر تهران [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • حاجیانی.مهسا تاثیرات مگامال‌ها بر هویت محله‌ای در شهر تهران؛ مطالعه موردی: اطلس مال نیاوران [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • حبیبی.فؤاد تحلیل روابط فرهنگی در پیکره‌بندی فضایی مسکن سنتی کردها؛ مطالعه موردی: خانه‌های سنتی شهری منطقه موکریان (شهر سردشت) [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • حقی.مهدی تحلیل نظام اجرایی طرح های نوسازی دربافت های فرسوده شهری با تأکید بر بافت فرسوده تهران؛ نمونه موردی: محلات صفا و شهید اسدی [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • حقیقی بروجنی.سمر خوانش فضا بر مبنای نظریات فضا - قدرت فوکو؛ مطالعه موردی: میدان نقش جهان در عصر صفوی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • حمزه نژاد.مهدی تحلیل پدیدارشناختی مکان قدسی در شهر ایرانی-اسلامی مبتنی بر انحا حضور عناصر چهارگانه در فضا؛ مطالعه موردی: آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی در شهر ماهان [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • حمزه نژاد.مهدی تحلیلی بر گونه‌شناسی عناصر فضایی نیمه باز در معماری خانه‌های اسلامی؛ « بررسی تطبیقی خانه‌های یزد (دوره قاجاری) و خانه‌های دمشق (دوره عثمانی)» [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • حناچی.پیروز اصول و راهکارهای طراحی ساختارهای میان‌افزا به مثابه محرک توسعه بافت‌های تاریخی [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • حیدری.احمد بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثربر مکان‌یابی ایستگاه‌‌های آتش‌نشانی در بافت فرسوده شهرها؛ مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر تهران [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • حیدری.حسین تدوین چارچوب مفهومی برنامه‌ریزی مشارکتی محله محور در شهرهای ایرانی؛ مطالعه موردی: محله‌های سیروس، جوادیه و هفت‌چنار شهر تهران [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • حیدری.محمدجواد تحلیلی بر نقش حسینیّه‌ی اعظم در شکل‌گیری ساختار ثانویّه‌ی شهر زنجان در عصر قاجار و علل پایایی آن [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]

خ

 • خالدیان. ستار پژوهشی بر چیستی معماری اسلامی [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • خبیری.سمانه تبیین ماهیت دلبستگی به محله ایرانی-اسلامی: مطالعه کیفی محله اختیاریه [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • خرمشاد.مجید تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان در مقیاس محله با تأکید بر احیای بازی‌های بومی ایرانی؛ مطالعه موردی: محله باغ فیض شهر تهران [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1398]

ر

 • رشیدزاده.الهام تحلیل روابط فرهنگی در پیکره‌بندی فضایی مسکن سنتی کردها؛ مطالعه موردی: خانه‌های سنتی شهری منطقه موکریان (شهر سردشت) [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • رفیعیان.مجتبی پایداری فرهنگی، تراکم و گونه‌شناسی مسکن؛ مطالعه‌ی موردی: نمونه‌هایی از عرصه‌های مسکونی کلان‌شهر تبریز [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • رمضانی.حمید بررسی تاثیر کیفیت مکان های سوم شهری بر حس تعلق شهروندان؛ مطالعه موردی: پیاده‌راه فرهنگی-تاریخی رشت [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]

ز

 • زمانی.بهادر تحلیل ابعاد به مثابه روشی برای پژوهش در «شهر اسلامی» [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • زنگانه.احمد تحلیل ساختار فضایی کلان شهر قم با تأکید بر شکل‌گیری هسته‌های فرعی [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • زیاری.کرامت اله پویش فضایی شهر اسلامی بر اساس نظریه پیچیدگی؛ مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر تهران [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]

س

 • سالاری پور.علی اکبر بررسی تاثیر کیفیت مکان های سوم شهری بر حس تعلق شهروندان؛ مطالعه موردی: پیاده‌راه فرهنگی-تاریخی رشت [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • سجاد زاده. حسن بازخوانی سازمان فضایی محله در شهر ایرانی از منظر فرهنگ وقف؛ مطالعه موردی: محله علی‌قلی‌آقا، شهر اصفهان [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • سخی نیا.روشنک پایداری فرهنگی، تراکم و گونه‌شناسی مسکن؛ مطالعه‌ی موردی: نمونه‌هایی از عرصه‌های مسکونی کلان‌شهر تبریز [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • سرور.رحیم بازآفرینی اقتصادی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد برنامه ریزی راهبردی؛ مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • سعدوندی.مهدی بازشناسی مولفه های معنایی کوچه های شهر ایرانی - اسلامی؛ مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر ساری [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • سلطان زاده.حسین تحلیل اندیشه‌های مدرنیسم بر روند شکل‌گیری و تغییر خیابان‌های شهری ایران و ازبکستان؛ مطالعه موردی شهر تهران و تاشکند [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • سلطان زاده.حسین نقش برابری‌خواهی و مهمان‌نوازی بر تداوم سکونت در خانه‌های گمیشان [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • سلیمانی.محمد تحلیل ساختار فضایی کلان شهر قم با تأکید بر شکل‌گیری هسته‌های فرعی [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • سیدالحسینی.سید مسلم تبیین شاخص‌های ماندگار مسکن بومی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]

ش

 • شریفی.مهناز نویافته‌های بقایای معماری اواخر دوران ساسانی و اوایل اسلامی در حوضه رودخانه سیمره (زاگرس مرکزی) [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • شقاقی.شهریار احیاء هویت بافت تاریخی شهر با تأکید بر ساماندهی نظام کالبدی و بصری؛ مطالعه موردی: میدان تاریخی ویجویه تبریز [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • شیبانی.مهدی تبیین شاخص‌های ماندگار مسکن بومی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • شیعه.اسماعیل تاثیرات مگامال‌ها بر هویت محله‌ای در شهر تهران؛ مطالعه موردی: اطلس مال نیاوران [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1398]

ص

 • صادقی نژاد.امیر بازشناسی جایگاه مناره در معماری مساجد از نگاه فقه شیعه [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • صارمی.حمیدرضا تحلیل تطبیقی مفهوم سنت و مدرنیته از دیدگاه دکتر سید حسین نصر؛ نگاهی سنت‌گرا بر مفهوم شهر اسلامی [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • صفوی.سیدعلی تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان در مقیاس محله با تأکید بر احیای بازی‌های بومی ایرانی؛ مطالعه موردی: محله باغ فیض شهر تهران [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1398]

ط

 • طلایی.سمیه تحلیل پدیدارشناختی مکان قدسی در شهر ایرانی-اسلامی مبتنی بر انحا حضور عناصر چهارگانه در فضا؛ مطالعه موردی: آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی در شهر ماهان [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • طوفان.سحر بازخوانی سیر تحول معماری در ساختار بازار تبریز با تأکید بر زمینه‌گرایی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]

ع

 • عبدی ملک کلایی.رسول بازشناسی مولفه های معنایی کوچه های شهر ایرانی - اسلامی؛ مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر ساری [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • عسگری.نسیم خوانش ساختارِ معنایی و کالبدی حریم اماکن مقدس؛ با استناد بر سفرنامه‌های قرن پنجم تا چهاردهم هجری قمری [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • عسگری.نقی ارزیابی پایداری اجتماعی محلات نوسازی شده‌ی شهر تهران (نمونه محلات شبیری-جی و شمشیری) [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • علوی زاده.سیده الهام سنجش زمینه گرایی میان افزاهای معاصر در حریم بافت تاریخی بازار سنتی اردبیل، با تاکید بر بُعد برخالی [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]

ف

 • فدائی جزی.فهیمه بررسی میزان تحقق‌پذیری اهداف طرح احیای میدان عتیق اصفهان (امام علی(ع))* [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]

ق

 • قاسمی سیانی.محمد تدوین چارچوب مفهومی برنامه‌ریزی مشارکتی محله محور در شهرهای ایرانی؛ مطالعه موردی: محله‌های سیروس، جوادیه و هفت‌چنار شهر تهران [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • قاسمی.ایرج تدوین چارچوب مفهومی برنامه‌ریزی مشارکتی محله محور در شهرهای ایرانی؛ مطالعه موردی: محله‌های سیروس، جوادیه و هفت‌چنار شهر تهران [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • قربان زاده.نگین بررسی تاثیر کیفیت مکان های سوم شهری بر حس تعلق شهروندان؛ مطالعه موردی: پیاده‌راه فرهنگی-تاریخی رشت [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]

ک

 • کرمی.اسلام پایداری فرهنگی، تراکم و گونه‌شناسی مسکن؛ مطالعه‌ی موردی: نمونه‌هایی از عرصه‌های مسکونی کلان‌شهر تبریز [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • کریمی.فاطمه فضاهای مذهبی در کالبد شهر زرتشتی؛ مطالعه موردی: یزد [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • کریمیان.حسن سیر تحولات فضایی شهر سیرجان در دوران اسلامی با اتکاء به شواهد باستان شناختی و منابع مکتوب تاریخی [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • کریمیان.حسن فضاهای مذهبی در کالبد شهر زرتشتی؛ مطالعه موردی: یزد [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • کشانی همدانی.مینا بازخوانی سازمان فضایی محله در شهر ایرانی از منظر فرهنگ وقف؛ مطالعه موردی: محله علی‌قلی‌آقا، شهر اصفهان [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • کلانتری خلیل آباد.حسین تبیین الگوی کالبدی مسکن معاصر مبتنی بر معماری زمینه گرا در شهر کاشان؛ مطالعه موردی: خانه های تاریخی منتخب دوره قاجار [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • کلانتری خلیل آباد.حسین تحلیل نظام اجرایی طرح های نوسازی دربافت های فرسوده شهری با تأکید بر بافت فرسوده تهران؛ نمونه موردی: محلات صفا و شهید اسدی [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • کمانرودی.موسی تحلیل ساختار فضایی کلان شهر قم با تأکید بر شکل‌گیری هسته‌های فرعی [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • کوشکی.فردین تحلیل سامان‌دهی آرامستان‌های شهر اصفهان از منظر الگوی شهر ایرانی اسلامی [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1398]

م

 • مسعودی.عباس بازشناسی جایگاه مناره در معماری مساجد از نگاه فقه شیعه [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • مظهری.محمدابراهیم بررسی و بازخوانی نظام ساختاری و الگوی شکل‌گیری باغ خان شوشتر؛ گونه‌ای متمایز از باغ سازی ایرانی [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • مقصودی.امین بررسی و بازخوانی نظام ساختاری و الگوی شکل‌گیری باغ خان شوشتر؛ گونه‌ای متمایز از باغ سازی ایرانی [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • ملک محمدی بیدهندی.حنانه نقش برابری‌خواهی و مهمان‌نوازی بر تداوم سکونت در خانه‌های گمیشان [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • ملکی. محمدرضا ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مساجد؛ مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک- شیراز [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • منتظرالقائم.اصغر تحلیل سامان‌دهی آرامستان‌های شهر اصفهان از منظر الگوی شهر ایرانی اسلامی [ دوره9, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • موسوی.سیدموسوی بازآفرینی اقتصادی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد برنامه ریزی راهبردی؛ مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • مهدی نژاد.سمانه احیاء هویت بافت تاریخی شهر با تأکید بر ساماندهی نظام کالبدی و بصری؛ مطالعه موردی: میدان تاریخی ویجویه تبریز [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • مهرجو.مهرداد بررسی تاثیر کیفیت مکان های سوم شهری بر حس تعلق شهروندان؛ مطالعه موردی: پیاده‌راه فرهنگی-تاریخی رشت [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]

ن

 • ناسخیان.شهریار خوانش ساختارِ معنایی و کالبدی حریم اماکن مقدس؛ با استناد بر سفرنامه‌های قرن پنجم تا چهاردهم هجری قمری [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • نجارنژاد مشهدی.مرجانه تبیین شاخص‌های ماندگار مسکن بومی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • نژادابراهیمی.احد تحلیلی بر نقش حسینیّه‌ی اعظم در شکل‌گیری ساختار ثانویّه‌ی شهر زنجان در عصر قاجار و علل پایایی آن [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • نظام دوست.سید امیررضا تبیین الگوی کالبدی مسکن معاصر مبتنی بر معماری زمینه گرا در شهر کاشان؛ مطالعه موردی: خانه های تاریخی منتخب دوره قاجار [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • نورتقانی.عبدالمجید بازشناسی مولفه های معنایی کوچه های شهر ایرانی - اسلامی؛ مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر ساری [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]

و

 • وفایی.ابوذر تبیین زمینه‌های تحقق پایداری در بافت های قدیم و فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری یکپارچه؛ مطالعه موردی: بافت قدیم شهر کاشان [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]

ه

 • هاشمی.سیده نیلوفر تحلیل تطبیقی مفهوم سنت و مدرنیته از دیدگاه دکتر سید حسین نصر؛ نگاهی سنت‌گرا بر مفهوم شهر اسلامی [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]

ی

 • یاران.علی تبیین الگوی کالبدی مسکن معاصر مبتنی بر معماری زمینه گرا در شهر کاشان؛ مطالعه موردی: خانه های تاریخی منتخب دوره قاجار [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • یزدانفر.سید عباس‌آقا خوانش فضا بر مبنای نظریات فضا - قدرت فوکو؛ مطالعه موردی: میدان نقش جهان در عصر صفوی [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • یونسی.علی ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مساجد؛ مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک- شیراز [ دوره10, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • یونسی.گلزار تحلیل ساختار کالبدی - فضایی خانه‌های طبقات اجتماعی شرکت شهر نفتی آبادان در دوران رونق صنعت نفت، با روش نحو فضا [ دوره10, شماره 39 - بهار سال 1399]