• صفحه اصلی
  • تبیین شاخص‌های پایداری محیطی بناهای زیارتی در ایران با تأکید بر سامانه‌های ارزیابی ساختمان‌های پایدار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402021142053 بازدید : 654 صفحه: 29 - 54

نوع مقاله: پژوهشی