• صفحه اصلی
  • خوانش معنایی انگاره‌های ماندالا در الگوی خانه‌های قاجاری بهنام و قدکی تبریز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401021136819 بازدید : 727 صفحه: 77 - 94

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط