• صفحه اصلی
  • تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان در مقیاس محله با تأکید بر احیای بازی‌های بومی ایرانی؛ مطالعه موردی: محله باغ فیض شهر تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 10335 بازدید : 6713 صفحه: 23 - 34

20.1001.1.2228639.1398.9.36.2.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط