• صفحه اصلی
  • چارچوب فرآیند ادراکی متعالیه به منظور ادراک کیفیت زیبایی‌شناسی فضا (برهمگذاری دیدگاه علوم جدید و حکمت متعالیه)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402031642596 بازدید : 230 صفحه: 19 - 36

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط