• صفحه اصلی
  • بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثربر مکان‌یابی ایستگاه‌‌های آتش‌نشانی در بافت فرسوده شهرها؛ مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 44742 بازدید : 9671 صفحه: 75 - 86

20.1001.1.2228639.1398.10.38.6.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط