• صفحه اصلی
  • تحلیل اندیشه‌های مدرنیسم بر روند شکل‌گیری و تغییر خیابان‌های شهری ایران و ازبکستان؛ مطالعه موردی شهر تهران و تاشکند

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 44888 بازدید : 755 صفحه: 55 - 68

نوع مقاله: پژوهشی