• صفحه اصلی
  • تحلیل پدیدارشناختی مکان قدسی در شهر ایرانی-اسلامی مبتنی بر انحا حضور عناصر چهارگانه در فضا؛ مطالعه موردی: آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی در شهر ماهان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 44898 بازدید : 326 صفحه: 43 - 54

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط