• صفحه اصلی
  • تبیین شاخص‌های ماندگار مسکن بومی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 44883 بازدید : 421 صفحه: 5 - 18

نوع مقاله: پژوهشی