فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 مژگان عظیمی هاشمی پژوهشکده گردشگری خراسان رضوی دانشیار دکترا
2 حامد بخشی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد استاد دکترا
3 زهرا نیکخواه فرخانی استاد دکترا
4 دکتر فیروز نوری كلخوران استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه بوعلي سينا استادیار دکترا
5 Farhad Soleimanian Gharehchopogh Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran استادیار دکترا
6 عسگرعلی بویر هیئت علمی استادیار دکترا
7 Ataollah Ebrahimzadeh Computer استاد دکترا
8 مژگان عبدالهی دانشگاه آزاد اسلامی کرج استادیار دکترا
9 سعید صفایی موحد شرکت ملي نفت ايران دانش آموخته دکترا
10 Masoud Rafighi Malek Ashtar University دانشیار دکترا
11 اميررضا کنجکاو منفرد دانشگاه اصفهان استاد دکترا
12 حجت الله حمیدی عضو هیئت علمی استادیار دکترا
13 مهتاب پورآتشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استاد دکترا
14 حبیب راثی Sahand university of technology استادیار دکترا
15 Pejman Rezaei Electrical & Computer Engineering Faculty استادیار دکترا
16 Ramezan Ali Sadeghzadeh Khajeh Nasireddin Toosi University of Technology استاد دکترا
17 Hassan Tavakoli Guilan University دانشیار دکترا
18 Roghayeh Karimzadeh ITRC مربی دکترا
19 علیرضا علی احمدی عضو هیات علمی استاد دکترا
20 اباصلت خراسانی دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دکترا
21 اعظم  ملامحمدی استاد دکترا
22 فاطمه وجدانی دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
23 دکتر طیبه  توسلی استادیار دکترا
24 سمیرا حیدری روانشناسی و علوم تربیتی دانش آموخته دکترا
25 محمد رضا مدنی فر 0 دانش آموخته دکترا
26 احمدرضا اصغرپور دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
27 محسن نوغانی دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
28 کیارش جهانپور استاد دکترا
29 حمید  هاشمی جهاد دانشگاهی دانشیار دکترا
30 Mohammad Bahrani Allameh Tabatabaei دانشیار دکترا
31 محمدرضا اسکویی علامه طباطبایی استاد دکترا
32 حمید شفیع زاده دانشگاه آزاد گرمسار استاد دکترا
33 امیرحسین محمد داودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه استاد کارشناسی ارشد
34 محسن افشاری دانشگاه هنر اصفهان استادیار دکترا
35 مسلم  ضرغام فرد استادیار دکترا
36 محمدتقی پیربابایی استاد دانشگاه هنر اسلامی تبریز استاد دکترا
37 ایرج قاسمی استادیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، تهران، ایران استادیار دکترا
38 کیومرث ایراندوست استاد دانشگاه کردستان استاد دکترا
39 کیومرث حبیبی هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه کردستان دانشیار دکترا
40 نقی عسگری استادیار گروه برنامه ریزی شهزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی استادیار کارشناسی ارشد
41 ابوالفضل مشکینی دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
42 حسین کلانتری خلیل آباد استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، جهاددانشگاهی استاد دکترا
43 مجتبی رفیعیان استاد دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
44 سید محمد کاظمی استادیار دانشگاه علم و هنر یزد استادیار دکترا
45 حمیدرضا صارمی دانشیار رشته شهرسازی، گروه شهرسازی و طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران دانشیار دکترا
46 حمید رمضانی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی مربی کارشناسی ارشد
47 حسن  کریمیان استاد گروه باستان شناسی دانشگاه تهران استاد دکترا
48 ناصر براتی دانشیار مؤسسه پژوهشی شیخ بهایی دانشیار دکترا
49 غلامرضا کاظمیان دانشیار مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دکترا
50 ایرج قاسمی استادیار دکترا
51 محمد میره ای استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران استادیار دکترا
52 مرضیه ترابی استادیار دکترا
53 سمیه   امیدواری هیات علمی دانشگاه علم و هنر یزد دانشیار دکترا
54 هانیه اخوت استادیار دکترا
55 محمدرضا بمانیان استاد، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران استاد دکترا
56 سمانه تقدیر استادیار دکترا
57 علیرضا رازقی دانشیار دانشگاه هنر دانشیار دکترا
58 حسین سلطان زاده استاد گروه رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز استاد دکترا
59 اسکندر  مختاری گروه معماری مرمت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران دانشیار دکترا
60 محمدسعید ایزدی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا دانشیار دکترا
61 مرتضی میرغلامی استاد دکترا
62 سیدغلامرضا اسلامی استاد دانشگاه پردیس هنرهای زیبا استاد دکترا
63 علی اکبر حیدری استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج استادیار دکترا
64 علی مشهدی استادیار گروه مهندسی معماری دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
65 الناز ایمانی مدرس مدعو دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران استادیار دکترا
66 مسعود دادگر مربی پژوهشگاه دانشجو دکترا
67 ایمان قلندریان استاديار گروه شهرسازي دانشگاه فردوسي مشهد استادیار دکترا
68 ابراهیم حاجیانی دانشیار و عضو هیأت علمی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری دانشیار دکترا
69 کاوه بذرافکن استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز استادیار دکترا
70 بهزاد وثیق دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دانشیار دکترا
71 هادی سلطانی فرد عضو هیات علمی استادیار دکترا
72 حسن احمدی استاد کارشناسی
73 علی اکبر تقوایی دانشگاه تربیت مدرس استاد کارشناسی
74 مهدی منتظرالحجه استادیار دکترا
75 سیده زینب عمادیان رضوی استادیار دکترا
76 منوچهر معظمی استادیار دکترا
77 فرهاد شریعت راد استادیار دکترا
78 افشین داورپناه عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی مربی کارشناسی ارشد
79 مینو قره بگلو دانشكده معماري و شهرسازي ، دانشگاه هنر اسلامي تبريز استاد دکترا
80 علی عمرانی‌پور دانشگاه کاشان دانشیار دکترا
81 کمال نوذری استادیار دکترا
82 حسین نوری نیا مربی کارشناسی ارشد
83 محمد سعید ایزدی دانشیار گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران دانشیار دکترا
84 مرجان خان محمدی عضو هیأت علمی استادیار دکترا
85 محمد رضا نقصان محمدی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد استاد دکترا
86 محمدجواد مهدوی نژاد استاد دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
87 آزیتا بلالی اسکوئی استاد دانشگاه علم و صنعت استاد دکترا
88 ابراهیم رایگانی استادیار باستان شناسی دانشگاه نیشابور استادیار دکترا
89 عباس مترجم دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان دانشیار دکترا
90 غزال  راهب دانشیار گروه معماری دانشگاه علم و صنعت ایران دانشیار دکترا
91 محمدرضا نامداری استادیار دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
92 زهرا سادات سعیده زرآبادی دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. استاد کارشناسی
93 یزدان  شیرمحمدی دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران دانشیار دکترا
94 جمال الدین مهدی نژاد استاد دانشکده معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران. استاد دکترا
95 مریم کیایی استادیار دکترا
96 مریم روستا دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
97 ابوذر  وفایی استادیار گروه جغرافيا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان، کاشان، ایران استادیار دکترا
98 امیرمحمد معززی مهرطهران دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران استادیار دکترا
99 هادی سروری مربی دکترا
100 رسول  حیدری سورشجانی دانشگاه کاشان استاد دکترا
101 علی شرقی دانشیار گروه معماری دانشگاه شهید رجایی دانشیار دکترا
102 زهرا نادعلی پور استادیار گروه گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران استادیار دکترا
103 نیلوفر نیک قدم هیات علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب دانشیار دکترا
104 حسین حاتمی نژاد دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی دانشگاه تهران دانشیار دکترا
105 الهام پرویزی استادیار دکترا
106 سیدمحمدحسین ذاکری استادیار گروه معماری دانشگاه شیراز استادیار دکترا
107 علیرضا صادقی دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
108 مهنوش شاهین راد استادیار دکترا
109 الهام ضابطیان طرقی استادیار، شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و پژوهشگر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استادیار دکترا
110 سحر طوفان دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشیار دکترا
111 محمد علی آبادی دانشیار کارشناسی ارشد
112 مهدی خاک زند دانشیار گروه معماری دانشگاه علم و صنعت ایران دانشیار دکترا
113 بهرام امین زاده دانشیار گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دانشیار دکترا
114 حمید رضا  بابایی عضو هیات علمی جهاد دانشگاه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، گروه برنامه ریزی شهری استاد دکترا
115 امین فرجی دانشیار دانشگاه تهران دانشیار دکترا
116 ابوذر  صالحی استادیار دکترا
117 علی اکبر حیدری استادیار دکترا
118 مریم  دبیری دانش آموخته دکتری پژوهشکده نظر دانش آموخته دکترا
119 محمدرضا مهربانی گلزار استادیار گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین استادیار دکترا
120 محمد رضا فرزاد بهتاش استادیار دانشگاه تهران شمال استادیار دکترا
121 محمد ثنایی دکتری دانش آموخته دکترا
122 فرزانه  رزاقیان استادیار گروه پژوهشی توسعه پایدار شهری و منطقه ای جهاددانشگاهی خراسان رضوی استادیار دکترا
123 معصومه توانگر استادیار پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی استادیار دکترا
124 مجید منتظر ظهوری استادیار گروه آموزشی باستان‌شناسی دانشگاه کاشان استادیار دکترا
125 عباس آذری استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار دکترا
126 کاوه رشیدزاده استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
127 بهادر زمانی دانشیار دانشگاه هنر اصفهان دانشیار کارشناسی
128 زهیر متکی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی تهران استادیار دکترا
129 زهرا سادات اردستانی استادیار گروه هنر و معماری دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
130 حامد بخشی دانشیار سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی- پژوهشکده گردشگری دانشیار دکترا
131 هانیه  صنایعیان استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت استادیار دکترا
132 ریما فیاض دانشیار گروه فناوری معماری دانشگاه هنر تهران دانشیار دکترا
133 محمود ارژمند استادیار گروه مهندسی معماری دانشگاه هنر استادیار دکترا
134 محمدرضا رحیم‌زاده استادیار گروه معماری دانشگاه هنر استادیار دکترا
135 جواد دیواندری استادیار گروه مهندسی معماری دانشگاه کاشان استادیار دکترا
136 محمد مرتضایی دانشیار گروه باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری دانشیار دکترا
137 یعقوب محمدی‌فر دانشگاه بوعلی سینا -همدان استاد دکترا
138 سامان فرزین استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
139 غلامرضا اسکندریان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
140 محمد کمیلی استادیار جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
141 محمد قاسمی سیانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
142 ليلا مدقالچی استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز استادیار دکترا
143 محمد علی  خبری - استادیار دکترا
144 حسین آقاجانی استادیار جهاددانشگاهی استادیار دکترا
145 عباس  ترکاشوند استادیار گروه معماری دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار دکترا
146 رزا وکیلی نژاد دانشیار گروه معماری دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
147 سعید  غلامپور استادیار دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
148 عباس حبیبی استادیار گروه معماری، دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
149 مهتا میرمقتدایی استادیار، معماری و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استادیار دکترا
150 پرویز آقایی دانش آموخته دکترا
151 سمانه خسروانی نژاد دانش آموخته دکترا
152 سمانه جلیلی صدر آباد استادیار شهرسازی و معماری دانشگاه علم و صنعت استادیار دکترا
153 عصمت پای کن دانشگاه گیلان استادیار دکترا
154 آزاده  شاهچراغی عضو هیات علمی تمام وقت گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشیار دکترا
155 مینو قره بگلو استاد گروه معماری دانشگاه تبریز استاد دکترا
156 بهزاد عمران‌زاده گروه شهر اسلامی-ایرانی، پژوهشکده شهید صدر ، دانشگاه .جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران استاد دکترا
157 حسن سجادزاده هیات علمی دانشیار دکترا