• صفحه اصلی
  • مرور پارامترهای طراحی پوسته ساختمان در جهت کاهش مصرف انرژی (نمونه موردی: بنا‌های مسکونی متداول منطقه 15)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402042643299 بازدید : 2158 صفحه: 113 - 131

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط