• صفحه اصلی
  • تحلیلی بر گونه‌شناسی عناصر فضایی نیمه باز در معماری خانه‌های اسلامی؛ « بررسی تطبیقی خانه‌های یزد (دوره قاجاری) و خانه‌های دمشق (دوره عثمانی)»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 44958 بازدید : 393 صفحه: 5 - 18

نوع مقاله: پژوهشی