• صفحه اصلی
  • ارزیابی پایداری اجتماعی محلات نوسازی شده‌ی شهر تهران (نمونه محلات شبیری-جی و شمشیری)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021071116511 بازدید : 336 صفحه: 55 - 66

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط