• صفحه اصلی
  • تحلیل روابط فرهنگی در پیکره‌بندی فضایی مسکن سنتی کردها؛ مطالعه موردی: خانه‌های سنتی شهری منطقه موکریان (شهر سردشت)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 44834 بازدید : 585 صفحه: 15 - 32

20.1001.1.2228639.1399.10.40.2.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط